Únor 2009

tréninky

23. února 2009 v 15:47 | Honza
Ahoj

Nějak se nam ted nedařilo se scházet, tak si dáme ještě týden přestávku. Pracujte na PO očima dětí a příští pondělí začíname už pořádně makat na přípravě na jaro. Tak že se sejdeme 2.3.2009 u obecního úřadu a to v 16.00 hodin. Přezuvky do tělocvičny nutné. Budeme trénovat štafety. Tak se na Vás těším, doufám na všechny.

Ahoj Honza

PO očima dětí

3. února 2009 v 10:34 | Honza
Ahoj kluci

Začalo nám další kolo soutěže požární ochrana očima dětí. Tak je potřeba aby jste, tak jako minulý rok něco namalovali vymodelovali nebo napsali, máma s tátou Vám jistě rádi pomůžou. Tady Vám pošlu pár informací o soutěži a nebo se můžete podívat na web osh Beroun a tam najdete vše, i naše draky.


Obsahové zaměření:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

Hodnocení soutěžních prací.
Hodnocení je prováděno:
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. )
2) okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
3) krajské kolo + hl.m.Praha
4) republikové kolo

Průběh soutěže :
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích.
Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie a oznámí ukončení základního kola na příslušné OSH ČMS - Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně celkového počtu zúčastněných.

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1) číslem kategorie
2) jménem a příjmením autora
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř.
telefonním číslem a kontaktní osobou.

VZOR :
kategorie : .....................
jméno a příjmení: ............................................................................................
adresa bydliště .............................................................
okres: ......................
název školy (SDH) .................................................třída .................................
adresa školy (SDH) .........................................................................................
(popř. tel. č. a kontaktní osoba:………………………………………………………)

Připomínám že se soutěž započítává do Plamenu. Tak nečekejte a pracujte i když Vás dostala chřipka. Práce se budou odevzdávat v pondělí 16 . 2 . 2009 na tréniku. Pro toho kdo si jestě nevšiml tak jsou tréninky v pondělí od 16.00

Tak hodně úspěchů a ahoj Honza